Buja Fm

Urudandazwa rw’ama inite ku rwaruka mu Burundi

Uburundi ni igihugu kigizwe n’urwaruka rwinshi kandi rukiri ku ntebe y’ishure n’abandi benshi bayarangije. Ivyo bigatuma ku mwaka ku mwaka hibonekeza urwaruka ruhejeje amashuri ariko rudafise akazi,bivanye nuko atabuzi bukiboneka. 

Uburyo bwo kwirinda ubushomeri bumaze kugaragara nuko urwo rwaruka rwinshi ruca ruja mu rudandazwa rw’ama inite ya Lumicash canke Leo. Kubwa Emmanuel NDEREYIMANA umwe mu rwaruka twashoboye kuvugisha asanzwe akora urwo rudandaza kuva mu mwaka wa 2019 ahejej amashure y’isumbuye.

Aremeza ko ari uburyo bwiza bwokwisumamo kandi bitarinze kugorana. Ati:’‘Jewe narangije ishure ndarondera akazi ndabura,nari nipfuza kubandanya kaminuza ariko birangora kubera uburyo,naciye mpitamwo kuba ndisumamwo muri ubu buryo none kumwakakumwaka umutahe wanje uraduga. Natanguranye umutahe w’ibihumbi Ijana none ubu ngene ku bihumbi amajana icenda.urumva ndahamagarira urwaruka kutarera amaboko mugihe babuze akazi n’aka n’akazi ko tunga umuntu kandi katarinda gusaba uburyo bwinshi.” 

Kubw’ibiharuro bitangwa n’ikigo kijejwe igenzura ry’itumatumanako amakuru (ARCT),igitigiri c’abakoresha ubwo buhinga bwo gutumatuma nako amafaranga kiguma kiduga. Ivyo bikemezwa n’ibitigiri vyavuye ku 23,5% gushika ku 28% hagati y’ukwezi kwa Gitugutu na Kigarama 2020.

Muri Ico gihe nyene,igitigiri c’abiyunga kuri mbuga z’itumatumanako amafaranga ryariyongereye kuva kuri 4 642 575 mu mwaka wa 2020.

administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *